Love&Paper Zaproszenia Ślubne

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

SA slide show
YOU ARE HERE Home Jak kupować Propozycja tekstu Propozycja tekstu na zawieszki

teksty na zawieszki

 

 

WIERSZYKI NA ZAWIESZKI

WIERSZYK 1
Niech dzwonią kielichy,
Niech dźwięczą puchary
Na zdrowie i szczęście
Młodej Pary

 

WIERSZYK 2
Jesteś Brachu na weselu
pij więc zdrowo
Przyjacielu,
chciałbym Ciebie
jednak prosić,
bym nie musiał Cię wynosić.

 

WIERSZYK 3
Wszyscy w dniu dzisiejszym
czujemy się młodzi więc
wódka weselna nikomu nie szkodzi.
Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją,
... i ... niech nam sto lat żyją!

 

WIERSZYK 4
Wznoście toast Goście mili
By Państwo Młodzi
w zdrowiu długo żyli.

 

WIERSZYK 5
Wódka weselna na stoły podana
Bawmy się wesoło do białego rana

 

WIERSZYK 6
Drodzy Goście! Pijcie śmiało!
Niech alkohol dziś się leje.
Jak będziecie mieli mało,
to Pan Młody Wam doleje!

 

WIERSZYK 7
Wódka dziś nikomu nie szkodzi
Bo stawiają Państwo Młodzi

 

WIERSZYK 8
Młoda Para dziś częstuje
trunków jest na stołach moc
Pijmy wiec za zdrowie Młodych
Poprzez całą piękną noc

 

WIERSZYK 9
Wznieśmy toast Goście mili,
by nam Młodzi długo żyli!
Niechaj zawsze się kochają
I gromadkę dzieci mają!!!

 

WIERSZYK 10
Niech kieliszki głośno brzęczą,
bo to dźwięk dla ucha miły.
Gdy się goście tańcem zmęczą,
trunek im przywróci siły.

 

WIERSZYK 11
Już od wieków jest wiadomo,
że by miłość Młodych trwała
każdy musi wypić toast
gdy częstuje Młoda Para

 

WIERSZYK 12
Szczęśliwa Ona Szczęśliwy On,
Dziś Im radości zadźwięczał dzwon!
Wódka na stoły pięknie podana,
Tańczmy, śpiewajmy Młodym do rana!!!

 

WIERSZYK 13
Czyś stary czyś młody
kieliszek swój chwyć
za Młodą Parę
czas toast pić!

 

WIERSZYK 14
Tańcz gdy grają,
pij gdy leją
to jest najwłaściwszy rejon!

 

WIERSZYK 15
Niech kieliszki głośno brzęczą,
bo to dźwięk dla ucha miły.
Gdy się goście tańcem zmęczą,
trunek im przywróci siły.

 

WIERSZYK 16
Pijcie Drodzy Przyjaciele
Wszakże mamy tu wesele!
Zdrowie Młodych szybko wznoście
No i bawcie się radośnie !!!!!

 

WIERSZYK 17
Gość Weselny ma obowiązek:
Dobrze się bawić, poczęstować sąsiada
butelką wyskokowego napoju
i stuknąć się kieliszkiem,
wznieść przynajmniej jeden
toast oraz bawić się
do woli.

 

WIERSZYK 18
Wódka Weselna
niech słodka będzie!
Niech Młodej Parze
100 lat w szczęściu przybędzie!

 

WIERSZYK 19
Zdrowie Nowożeńców!
za ich miłość i wspólną drogę życia,
wybraną dzisiaj, a która trwać będzie
przez długie lata.

 

WIERSZYK 20
Weselicho dzisiaj mamy
Zdrowie Młodych opijamy
By w spokoju długo żyli
a z Rodziców Dziadków szybko uczynili.

 

WIERSZYK 21
Sto lat! Sto lat! - dzisiaj śpiewaj.
Pij toasty jednym łykiem.
Baw się długo i nie ziewaj.
Tańcz i swawol ale z szykiem!

 

WIERSZYK 22
Kielich pierwszy za Młodych szczęscie,
Drugi za dziecka poczęcie
Trzeci za zdrowie Gości
Każdy następny dla przyjemności

 

WIERSZYK 23
Niech zakwitnie
Młodej Parze
złoty szczęścia kwiat
niech nie znają nigdy smutku
i żyją 100 lat!

 

WIERSZYK 24
Niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją
a …………. i ………………….
Niechaj w szczęściu żyją!!!

 

WIERSZYK 25
Aby zabawa
była szałowa,
a w dniu poprawin
nie bolała głowa
Sto lat !!!

 

WIERSZYK 26
Nowożeńcy pięknie proszą
Niech toasty wszyscy wznoszą,
i za szczęście Młodych piją,
za ich radość i za miłość!

 

WIERSZYK 27
Za Młodej Pary zdrowie,
wszyscy Toast wznoście!
Niech sto lat Żyją Młodzi
i dobrze bawią się Goście!

 

WIERSZYK 28
"Szumigłówka"
dziś to sprawi,
że się każdy dobrze bawi.
Zapewniają o tym Młodzi -"Szumigłówka"
Nie zaszkodzi.

 

WIERSZYK 29
Gość Weselny
Niech toast wznosi
I sąsiada z boku,
Do toastu prosi!

 

WIERSZYK 30
Dziś ………. i …………….
wspólną drogę wybrali
Więc wznieśmy za nich Toast,
aby zawsze się kochali.

 

WIERSZYK 31
Niech nam żyje Młoda Para,
w zdrowiu, szczęściu i radości.
Do Toastu zapraszamy,
wszystkich naszych miłych Gości

 

WIERSZYK 32
Odrobina czaru,
nieco namiętności.
W weselnym toaście,
sto procent miłości.

 

WIERSZYK 33
WÓDKA WESELNA
………i ………..

 

WIERSZYK 34
Jak wesele, to wesele
jedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,
Dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,
Niechaj pierwszy będzie syn!

 

WIERSZYK 35
Czyś jest młody,
czyś jest stary,
pij za zdrowie Młodej Pary.
Lecz pamiętaj, aby pić
pełnoletni musisz być.

 

WIERSZYK 36
Ta butelka ma zadanie
dziś istotne niesłychanie,
bo ma sprawić byście byli
rozśpiewani, goście mili!!!

 

WIERSZYK 37
Bawmy się Kochani moi,
Na weselu Młodej Pary.
Pijmy za ich żywot długi
i za dobre losu dary.

 

WIERSZYK 38
Toast wznosicie moi mili,
by………… i ……….
w zdrowiu i szczęściu żyli.
Niechaj zawsze się kochają
i gromadkę dzieci maja.

 

WIERSZYK 39
Kielich pierwszy: za Młodych szczęście
Drugi: za dziecka poczęcie
Trzeci: za zdrowie Gości
Każdy następny: dla przyjemności

 

WIERSZYK 40
Sto lat! Sto lat! –dzisiaj śpiewaj
Pij toasty jednym łykiem
Baw się długo i nie ziewaj
Tańcz i swawol ale z szykiem!

 

WIERSZYK 41
Każdy się dzisiaj raduje i Wódka Weselna
wszystkim smakuje.
Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś pija,
a …………. i ………………….
Niech 100 lat żyją!

 

WIERSZYK 42
Wódka Weselna
……………. już mnie piła,
Powiedziała żem wspaniała.
……………….. też mnie pił,
Tańczył ile sił !!!